”Masteruddannelsen har givet mig dybde – også i min coaching”

Foto: Rene Kongsgaard fra Kongsgaard foto

Foto: Rene Kongsgaard fra Kongsgaard foto

Interview af Erickae Cécile Sommerhill


Johan Kulas Gads interesse for coaching blev vakt en aften i et sommerhus for lidt over tre år siden. Dengang var han Officer og arbejdede bl.a. med logistik. I dag har han titel af HR-officer og driver sin egen virksomhed, GrowYourself. Coachuddannelsen gav Johan et uvurderligt værktøj til at identificere mål og forhindringer, men Mastercoachuddannelsen har givet hans coachingsessioner (og ham selv) en hel ny dybde.


Det er første dag i børnenes efterårsferie, og HR-officer i Forsvaret, Johan Kulas Gad, er alene hjemme med sin og hustruens tre børn. Alligevel stiller han beredvilligt op til en lang telefonsnak om coaching. Fordi det betyder noget særligt for ham.


Hans stemme er venlig og rolig. Man kan mærke, at Johan er en mand, der er vant til at træffe beslutninger, men at han også er følsom og reflekterer meget. Jeg er nysgerrig efter at vide, hvordan en militærmand som ham fandt ind i coachingverdenen.


”Min hustru Linda havde fået en ny stilling og var i den forbindelse blevet anbefalet at se nærmere på coaching som redskab, så hun havde købt Sofia Manning og Mie Kaaes bog ”Hvad vil du virkelig?”. En aften for tre år siden, da vi er i sommerhus med vores børn, er der fodboldslutrunde i fjernsynet, og da Linda er mere hooked på fodbold end jeg er, ender det med at Linda ser fodbold, mens jeg læser bogen!”


Et vadested og en ny begyndelse
Johan fortæller begejstret, hvad det betød for ham at læse bogen; den prikkede virkelig til hans nysgerrighed. Så da der efter sommerferien blev rundsendt en mail på Johans arbejde med en opfordring til at søge en pulje med kompetenceudviklingsmidler, søgte han penge til at tage Manning Inspires coachuddannelse – og fik dem.


Coachuddannelsen blev starten på en rejse for Johan, som stadig er i gang. På alle planer.
”Jeg tror i realiteten, at jeg stod i et vadested – og det gør jeg faktisk stadig. Jeg påbegyndte
allerede dengang en tankerække mod at gå ud af Forsvaret, hvor jeg har arbejdet siden 2001. Jeg har i alle årene været rigtig glad for mit arbejde, men på det tidspunkt var min kone og jeg for alvor begyndt på familielivet med små børn, og jeg var ikke så hooked på at skulle udsendes mere. Så jeg havde et ”hvad skal jeg så”-perspektiv i mit liv, men havde ingen idé om, hvad jeg ville.”


Mindre logistik, mere menneske
Det er, som om universet har haft en finger med i spillet og har ønsket, at Johan skulle bruge sine ny-tillærte evner som coach inden for de vante rammer i Forsvaret. For umiddelbart efter, at Johan var blevet certificeret Life- og Business Coach fra Manning Inspire, blev der en stilling ledig i HR-afdelingen på Vordingborg Kasserne – og den fik han.

”En af de erkendelser, jeg fik på coachuddannelsen var, at jeg skulle noget andet. Jeg havde i
mange år arbejdet med logistik. Da vi var udsendt i Afghanistan havde jeg bl.a. til opgave at stå for logistikken omkring hjemtransporten af en afdød kollega. Jeg fandt ud af, at jeg fremover skulle arbejde meget mere med mennesker og menneskers udvikling.”


I sin nye stilling som HR-officer fik Johan fingre i helt nye opgaver. Han havde stiftet bekendtskab med coaching på lederuddannelserne i Forsvaret og på officersuddannelsen, hvor de var blevet introduceret til et par modeller og nogle spørgeteknikker. Men det havde altid kun handlet om den nøjagtige arbejdskontekst, de var i, så for Johan havde coaching indtil da været et rent ledelsesværktøj. Nu, efter at have taget coachuddannelsen, havde han fået nye værktøjer.


”Jeg lavede en aftale med mine chefer i Vordingborg om, at jeg måtte lave nogle personlige
udviklingsforløb med nogle af mine officerskolleger. Det fungerede rigtig godt, men jeg kunne godt mærke, at i forholdt til det, jeg gerne ville – at nå et skridt dybere med folk – dér manglede jeg stadig noget.”


Sulten efter mere
De 6 trin, som Johan havde lært på grunduddannelsen, var en rigtig god grundskabelon til at holde fremdrift i coachingsamtalen, og de skabte mærkbare resultater, men Johan ville mere. Han ville udvikle sig yderligere, tilegne sig flere coachingværktøjer og blive i stand til at skabe flere nye perspektiver for sine klienter. Derfor valgte han i slutningen af 2016 at tage Master-uddannelsen.


”Jeg kunne mærke, at det univers, den energi og det rum, som Sofia og Chris Manning har skabt hos Manning Inspire, ville jeg gerne tilbage til. Det er en helt speciel oplevelse at være der. Alle de gange, jeg har været til undervisningsdage er jeg gået derfra med fornyet energi, er kommet ud med et boost og har følt mig inspireret til at bruge de værktøjer, jeg har fået. Samtidig har jeg følt mig set og rummet og har haft nogle dybdegående samtaler om mig selv, som jeg ikke på forhånd vidste, at jeg var klar til at have.”


Johan er netop blevet færdig med Master-uddannelsen i sensommeren. Og hvad har han så fået med derfra?

”Jeg har fået meget mere indblik i selvindsigt som en vej til at opnå udvikling. I stedet for, at det handler om den her lineære bevægelse – ”vi står her i dag og har et mål, og hvilke forhindringer skal du have af vejen for at komme over i det mål” – så handler det nu mere om den dybere årsag: ”Hvorfor gør jeg, som jeg gør? Hvorfor løber jeg ind i den samme forhindring gang på gang?” Hvis vi arbejder med selvindsigten og det dybere udviklingsforløb, så kan vi for alvor få fjernet årsagen til, at en forhindring dukker op igen og igen.”

Mere end et ledelsesværktøj
Tilsammen har Coach- og Mastercoachuddannelserne givet Johan nogle helt konkrete og vigtige værktøjer i hans daglige arbejde i Forsvaret.

”Jeg underviser i coaching som ledelsesværktøj, og så sidder jeg både som rådgiver for min afdelingschef og for seks underafdelingschefer. Jeg bruger typisk coaching, når de kommer med en speciel problemstilling og spørger om råd, for jeg har ikke deres indsigt i de vilkår, de har i underafdelingerne, så derfor kan jeg ikke skabe ligeså bærende løsninger, som dem, de selv når frem til med hjælp fra mine coachende spørgsmål.”


I privaten er coaching ikke længere et fremmedord. Hustruen Linda uddannede sig nemlig til systemisk coach, og det gør, at de to ofte har nogle spændende – og efter eget udsagn ret nørdede – samtaler om coachingmetoder. For Johan helt personligt har coachuddannelserne betydet alverden:


”Uddannelserne – og særligt Master-uddannelsen – har været med til at give mig en vej til at se på, hvorfor jeg gør, som jeg gør, og dermed ikke bare acceptere, at jeg har en eller anden
standardreaktion. Nu kan jeg kaste lys på det, og jeg ved, at det er mit eget valg. At jeg er ansvarlig for min egen lykke. Og Henriette Claydon-Smiths (underviser på Master-uddannesen, red.) undervisning i egentilstand og praksisser har givet mig rigtig meget værdi; Jeg er begyndt at meditere og går til yoga for at blive mere groundet i mig selv. Det har åbnet en helt ny verden op for mig og har betydet meget for mig i mit familieliv… Jeg har fået en anden ro og tilstedeværelse i nuet.”


Vertikal coaching
Professionelt er Johan dog stadig i et vadested i sit liv. Han er glad for sit job i Forsvaret. Men noget banker også på. Han har drømme for sin konsulentvirksomhed GrowYourself, som han pt. kører på lavblus ved siden af sit fuldtidsarbejde i Forsvaret. Han ser et kæmpe potentiale som konsulent i den offentlige sektor, men det er bare, som om tiden ikke er moden til at gå selvstændig på fuld tid lige nu. Så det, at han står i et vadested, er velovervejet og helt OK. Coachen har coachet sig selv. Vejet for og imod.


I løbet af samtalen er Johan blevet meget fri i sin tale. Han taler hurtigt og selvsikkert, og han leder ikke så meget efter svarene, som han gjorde for en time siden, da jeg ringede ham op. Det er tydeligt at mærke, at snakken om, hvad coachingen har betydet for ham, har løsnet ham op, fordi vi har ramt noget, der er vigtigt for ham. Og han slutter samtalen med en klar opfordring:

”Til coaches, der brænder for værktøjet, vil jeg sige: Tag Master-uddannelsen. På
grunduddannelsen lærer man 6 trins modellen og selvfølgelig også nogle andre værktøjer
undervejs, men det handler meget om den horisontale udviklingsvej. På Master-uddannesen lærer du at coache vertikalt – i dybden.”