Inspiration til businesscoaching

Du kan her på siden lytte til en række Coaching på P1-radioprogrammer med fokus på businesscoaching

I 2008 sendte P1 hver mandag det ugentlige radioprogram Coaching på P1 med Sofia Manning og journalist Lene Juul Bruun som vært.

Som P1's radiocoach kan du opleve Sofia coache mennesker, der ønsker at udvikle sig personligt, både indenfor privat- og arbejdsliv.

I programmerne får lytterne konkrete og kontante værktøjer til at tackle udfordringer i privat- og arbejdsliv og overvejelser af mere eksistentiel karakter. Programmerne har samtidigt en nysgerrigt spørgende og diskuterende tilgang til begrebet coaching.


Svære odds

Coaching på P1 om businesscoaching med svære odds

Det sker af og til, at en coach hentes ind som problemløser i virksomheder til opgaver, som coachen simpelthen ikke kan løse. Forventningerne kan være galt afstemt, opgaven kan være større end virksomheden har gjort sig klart, og coachen kan på sin side være for sen til at sige nej til opgaven.

Det skal vi høre et eksempel på i dag, hvor coach Inge Bak (uddannet fra Manning Inspire) deler ud af sine erfaringer med en coachingopgave, som ikke helt gik som planlagt.

I programmet kan du også høre Sofia coache Sebastian, der gennem længere tid har forsøgt at få et arbejde – uden held. Men måske er det andet end ansøgninger, Sebastian skal knokle på med. 

Hør udsendelsen her:


At coache Team

Coaching på P1 om teamcoaching

Vi arbejder i teams som aldrig før. Det er en af de mest benyttede måder at organisere virksomheder på – ikke bare i Danmark, men også globalt.

Coaching kan i den forbindelse være et fornuftigt ledelsesredskab at gribe til, men det er ikke ligegyldigt, hvordan man gør det. Det kræver blandt andet insigt i egen rolle som chef, og i de dynamikker, der opstår, når en gruppe individualister mennesker med forskellige færdigheder skal arbejde sammen mod et fælles mål.

Hvordan teamcoaching kan praktiseres – og hvad det kræver af en leder, der skal coache et team, er fokus i dette program.  Hør udsendelsen her:


Executive Coaching

Coaching på P1 om Executive Coaching

Højt placerede ledere har brug for coaching. Men ikke bare en hvilken som helst form. Executive coaching er en gren, som stiller særlige krav til både leder og coach.

Det mener erhvervspsykolog, forfatter og coach Jane Blichmann – og hun beskriver executive coaching som en hjælpende relation mellem et menneske, der har et ledelsesmæssigt og autoritativt ansvar på et højt niveau i en organisationer – og en coach, som anvender psykologiske metoder og redskaber til at hjælpe med at udvikle sig til en mere effektiv og helhedsorienteret person. 

Hør hvordan executive coaching mere præcist adskiller sig fra almindelig coaching og hvordan det bruges.  Lyt til udsendelsen her: