Elevcoaches øger studerendes trivsel

At ansætte coaches på uddannelsesinstitutioner kan i mange tilfælde forbedre de studerendes trivsel ved at finde frem til, hvilke problemer eleverne tumler med og hvordan de kan løse dem.

På Aalborg Handelsgymnasium har eleverne det ekstra godt. De studerende har nemlig i knap et år haft adgang til en såkaldt elevcoach, som sammen med studievejlederen sørger for, at eleverne har det godt og trives i deres skolegang. Og den investering er altså givet godt ud.

”Det kan i den grad betale sig at investere i social kapital og trivsel”, siger Lone Damgaard Knudsen, der er uddannelseschef på Aalborg Handelsgymnasium og som i sommeren 2016 ansatte elevcoach Henriette Andersen, der er uddannet coach hos Manning Inspire.

I sommeren 2016 valgte Lone at ansætte elevcoach Henriette Andersen, som er uddannet coach hos Manning Inspire, og vis opgave har at sikre elevernes trivsel for derigennem at øge antallet af elever, der gennemfører deres gymnasiale uddannelse. 

”At investere i en coach har givet os større mulighed for at fastholde de elever, som er udfordret socialt eller fagligt. Og det har givet os færre sygedage, større arbejds- og skoleglæde. Eleverne bliver motiveret gennem den støtte og hjælp, de får, for nogle elever har brug for at få struktureret skoleforløbet, for at få et større overblik og gåpåmod, og andre har oplevelser, som det blot er rart at få vendt med coachen”, fortæller Lone.

 

Noget andet end studievejlederen

Her knap et år efter ansættelsen af Henriette oplever Lone, at de nytilkomne coachingkompetencer har styrket elevernes trivsel og lyst til at forblive i uddannelsesforløbet.

”Elevcoachen dækker et behov, som studievejlederen ikke kan dække, og tager sig blandt andet af de mere alvorlige problemstillinger, som fx sociale udfordringer i hjemmet. Derfor er det utrolig afgørende at have en elevcoach, der kan finde frem til, hvad det er eleverne går og tumler med og ikke mindst deres “hvorfor”, fortæller hun og fortsætter;

”At finde frem til det, hjælper eleverne til at kunne definere deres problemstillinger og give dem flere ressourcer, som medvirker til en bedre skolegang. Derfor er vi utrolig glade for ordningen, fordi vi på den måde kan støtte og hjælpe de unge. Både i forhold til deres trivsel på skolen og i forhold til deres privatliv uden for skolen”. 

 

Bedre trivsel for både elever og lærere

Det er dog ikke kun eleverne, der har fået et løft efter at Aarhus Handelsgymnasium fik sig en elevcoach. Også underviserne har gavn af den mulige sparring med Henriette, som følger med i købet.

Lærerne sparrer ligeledes med elevcoachen og bruger hendes viden og faglighed i et bredt perspektiv, som frigiver ressourcer og forbedrer lærernes arbejde med eleverne. 

”At have en elevcoach giver os større faglighed, flere kompetencer og værktøjer, der er til gavn for hele organisationen. Derfor ser vi det også som en investering for alle at have en fagligt stærk person, der kan hjælpe de elever, der har brug for støtte, samtidig med at vi selv kan bruge hendes viden og faglighed i et bredt perspektiv. Coachen er altså en all-around ekstra ressource, som både elever og lærere kan trække på . Og det er værdifuldt,” siger Lone.