COACHUDDANNELSEN

KØBENHAVN


Start i September 2018

 • MODUL 1: 12. - 14. september 2018
 • MENTORAFTEN 1: 1. oktober 2018 (kl.18-21)
 • MODUL 2: 24. - 26. oktober 2018
 • MENTORDAG: 11. eller 17. november 2018 (kl.10-16)
 • MODUL 3: 28. - 30. november 2018
 • MENTORAFTEN 2: 10. december  2018 (kl.18-21)
 • MODUL 4: 16.-18 januar 2019
 • MODUL 5: 6. - 9. marts 2019
 • CERTIFICERING: 10. marts 2019

Start i Januar 2019

 • MODUL 1: 23. - 25. Januar 2019
 • MENTORAFTEN 1: 4. Februar 2019 (kl.18-21)
 • MODUL 2: 13 - 15. Marts 2019
 • MENTORDAG: 24. eller 30. Marts 2019 (kl.10-16)
 • MODUL 3: 10. - 12. April 2019
 • MENTORAFTEN 2: 2. April 2019 (kl.18-21)
 • MODUL 4: 22. - 24 Maj 2019
 • MODUL 5: 18. - 21. Juni 2019
 • CERTIFICERING: 22. Juni 2019

COACHUDDANNELSEN

ÅRHUS


Start i September 2018:

 • MODUL 1: 5. - 7. september 2018
 • MENTORAFTEN 1: 1. oktober 2018 (kl.18-21)
 • MODUL 2: 7. - 9. november 2018
 • MENTORDAG: 24. eller 25. november 2018 (kl. 10-16)
 • MODUL 3: 12. - 14. december 2018
 • MENTORAFTEN 2: 14. januar 2019 (kl.18-21)
 • MODUL 4: 23. - 25. januar 2019
 • MODUL 5: 19. - 22. marts 2019
 • CERTIFICERING: 23. marts 2019


MASTERCOACHUDDANNELSEN

København


Start i November 2018

 • MODUL 1: 14.– 16. november 2018
 • MASTERAFTEN: 4. januar 2019 (kl.18-20.30)
 • TRÆNINGSDAG 1: 6. december 2018
 • MODUL 2: 30. januar – 1. februar 2019
 • TRÆNINGSDAG 2:  26.april 2019
 • MODUL 3: 3. – 5. april 2019
 • MASTERAFTEN: 8. april 2019 (kl.18-20.30)
 • MODUL 4: 5. – 7. juni 2019
 • TRÆNINGSDAG 3: 11. juni 2019
 • MASTERAFTEN: 17. juni 2019 (kl.18-20.30)
 • MASTERAFTEN: 5. august 2019 (kl.18-20.30)
 • MODUL 5: 21. – 23. august 2019
 • MASTERMENTORDAG: 8. september 2019 (kl. 10-16)
 • CERTIFICERING: 20. – 21. september 2019

IVÆRKSÆTTERUDDANNELSEN

KØBENHAVN


start i August 2018

 • MODUL 1:  8.+ 9.+ 10. August
 • MODUL 2: 3.+ 4.+ 5. September
 • MODUL 3: 3.+ 4.+ 5. Oktober
 • MODUL 4: 25.+ 26.+ 27. November
 • MODUL 5: 2.+ 3.+ 4. Januar

 

MASTERCOACHUDDANNELSEN

 

kursusSTART NOVEMBER 2017

 • MODUL 1: 22.-24. november 2017
 • MASTERAFTEN: 4. januar 2018 (kl.18-20.30)
 • TRÆNINGSDAG 1:  29. januar 2018
 • MODUL 2: 10-12 januar 2018
 • TRÆNINGSDAG 2: 5. marts 2018
 • MODUL 3: 21.-23. marts 2018
 • MASTERAFTEN: 18. april 2018 (kl.18-20.30)
 • MODUL 4:  30. maj - 1. juni 2018
 • TRÆNINGSDAG 3: 7. juni 2018
 • MASTERAFTEN: 18. juni 2018 (kl.18-20.30)
 • MODUL 5: 22.-24. august 2018
 • MASTERAFTEN: 27. august 2018 (kl.18-20.30)
 • MASTERMENTORDAG: 15. september 2018 (kl. 10-16)
 • CERTIFICERING: 21.-22. september 2018

COACHUDDANNELSEN

KØBENHAVN

 Kursusstart JANUAR 2018

 • MODUL 1: 24. - 26. januar 2018
 • MENTORAFTEN 1: 26. februar 2018 (kl.18-21)
 • MODUL 2: 14. - 16. marts 2018
 • MENTORDAG: 7. eller 8. april 2018 (kl.10-16)
 • MODUL 3: 18. - 20. april 2018 
 • MENTORAFTEN 2: 7. maj 2018 (kl. 18-21) 
 • MODUL 4: 23. - 25. maj 2018
 • MODUL 5: 19. - 22. juni 2018
 • CERTIFICERING: 23. juni 2018

Start i Maj 2018

 • MODUL 1: 16. - 18. maj 2018
 • MENTORAFTEN 1: 4. juni 2018 (kl.18-21)
 • MODUL 2: 13. - 15- juni 2018
 • MENTORDAG: 24. juni eller 11. august 2018 (kl.10-16 )
 • MODUL 3: 15. - 17. august 2018
 • MENTORAFTEN 2: 3. september  2018 (kl.18-21)
 • MODUL 4: 26. - 28. september 2018
 • MODUL 5: 30. oktober - 2. november 2018
 • CERTIFICERING: 3. november 2018