Enneagram akademiet

Uddannelser - Oversigt

 Henriette Claydon

Henriette Claydon

Sofia Manning og Henriette Claydon byder velkommen til "Enneagram Akademiet - Sofias Hus".

Hermed ser en helt ny skole dagens lys i et samarbejde, som kombinerer det bedste inden for personlig udvikling, stærke værktøjer og store kompetencer.


 

DET INTEGRALE ENNEAGRAM

Enneagram Grundmodul

 

Velkommen på vores grunduddannelse til Det Integrale Enneagram. Dette modul er designet til at give dig en grundforståelse af Enneagrammet og de 9 Enneagramtyper.


I løbet af modulets 3 dage vil du lære om følgende:

 • Hvad er Enneagrammet, hvad kan du bruge det til og hvor kommer det fra
 • Den psykologiske opbygning bag typerne og forståelsen af hvorfor vi gør som vi gør
 • De 9 grundfrygte, som er motivationen bag typernes adfærd
 • De 9 Enneagram-typer, deres grundtræk og foretrukne intelligens
 • Typernes forsvars-strategi og klassiske handlemønstre
 • Typernes handlemønstre i gruppe-sammenhænge herunder foretrukne kommunikationsform
 • Pilene eller stregerne i Enneagrammet, som beskriver typerne under pres eller i udvikling

Modulet er bygget op omkring teori, øvelser, selvrefleksion, musik og dialog. Din underviser på de 3 dage er IEA Akkrediteret Enneagram-underviser Henriette Claydon.

Grunduddannelsen er adgangsgivende til vores Enneagram Practitioner Uddannelse ”Det Integrale Enneagram”.

Datoer for grunduddannelsen følger snarest. Hvis du er interesseret i at blive skrevet op til mere information, kontakt da venligst kontoret på info@sofiamanning.dk eller ring 70223592.

Undervisningen foregår alle dage fra kl. 9:00 til kl 16:30,
og afholdes her:

Sofias Hus
Godthåbsvej 6A, baghuset
2000 Frederiksberg


Prisen er kr. 5.500,- plus moms. Inklusiv i din kursuspakke er kursusmaterialer, forplejning bestående af kaffe, te, vand, frugt, kage og frokost.


 
 

Læren om Enneagrammet giver dig ny viden, et større ordforråd og potentielt evnen til at skabe dybere accept af dig selv og andre. Men det er forståelsen og integrationen af Enneagrammets visdom i dit liv, der skaber selvindsigt og udvikling. Og præcis dette er målet med denne uddannelse! 

 

HVAD ER DET INTEGRALE ENNEAGRAM

Det Integrale Enneagram er designet til at have lige stort fokus på teori og praksis – det betyder, at samtidig med at du får nuanceret og dyb viden om Enneagrammet, så trænes du i at kunne integrere din læring i dit liv som helhed – og altid med dine personlige livsrammer som fokus og målestok. Og for at skabe så gode forudsætninger for integrationen af dine nye færdigheder, så arbejder vi gennem hele uddannelsen med både kroppen, følelserne og med styrkelse af din bevidsthed.


HVEM ER DENNE UDDANNELSE DESIGNET TIL

Denne uddannelse er designet til dig, der gerne vil have retning og fundament til din menneskelige udvikling med Enneagrammet. Den er til dig der er leder, som ønsker at kende og udvikle din lederstil. Den er til dig der er coach, som ønsker at etablere en endnu stærkere profil og arbejde med Enneagrammet som et coaching-værktøj. Den er til dig, der gerne vil forstå og skabe endnu smidigere nære relationer som forælder, kollega, ven, ægtefælle. Og dig der ønsker at arbejde med din indre menneskelige udvikling og skabe et bredere livsperspektiv

 

HVAD ER MIT UDBYTTE

Du får en dyb, nuanceret og sikker indlæring i Enneagrammet. Både som udviklingshjul og som det moderne Enneagram med de 9 typer. Du får forståelse for Den Integrale Teori og de 4 Livsdomæner, som vil dygtiggøre dig i at navigere med din nye selvindsigt i dine relationer, i dit arbejdsliv, som et nyt selvbillede og som en stærkere inspiration i dit liv. Du lærer altså at integrere og skabe forandring på alle platforme af dit liv, hvad enten det er dine relationer, din karriere, dit lederskab, dine personlige drømme og visioner. Uddannelsen afsluttes med en certificering hvorefter du som bestået kursist kan kalde dig Integral Enneagram Practitioner.

Den allervigtigste ingrediens på denne uddannelse er dig. Dig og dit ønske om at udvikle dig, at skabe selvindsigt, din villighed til at strække dig emotionelt og mentalt, at smide gamle unyttige mønstre og perspektiver ud for at skabe plads til ny læring og en ny måde at være menneske på.

 

FORM OG PRAKTIK

_J6Q1164b.jpg

Fordi denne uddannelse er skabt med det integrale perspektiv for øje, så vil der være forskellige læringsformer – teori, selv-refleksion, bevægelse, meditation, øvelser, personlige praksisser, film-klip, poesi og musik.

Din primære underviser er Henriette Claydon, ligesom du vil møde gæsteundervisere, mentorer og assistenter. 

Forudsætningen for deltagelse på denne uddannelse er, hvad der svarer til en grunduddannelse i Enneagrammet, som du har mulighed for at tage i Enneagram Akademiets regi, før du påbegynder uddannelsen.

Uddannelsen ”Det Integrale Enneagram” svarer til en Enneagram Practitioner. Hvis du er i tvivl om hvad dette betyder, så ring til os på tlf. 70223592.
 

Uddannelsen består af i alt 5 moduler á 3 dages varighed, hver gang torsdag, fredag, lørdag med undtagelse af den afsluttende Certificering på Modul 5. Alle dage fra kl. 9:00 til kl. 16:30. Vi serverer på alle kursusdage kaffe, te, vand, frokost og pauseforplejning.

Udover undervisningsmodulerne indgår du i en mentorgruppe på 5-7 deltagere som ledes af din personlige mentor. Denne mentor står til  gruppens rådighed uddannelsen igennem, og sammen arbejder I løbende med din evne til at integrere indsigterne i dit liv gennem uddannelsens 10 måneders varighed. Ca. midtvejs i forløbet modtager du en personlig session med Henriette Claydon. I uddannelsen indgår ligeledes en bogpakke og læringsmaterialer.


Undervisnings-modulerne afholdes hos:

Sofias Hus
Godthåbsvej 6A
2000 Frederiksberg

Pris kr. 35.000 plus moms.

Næste hold starter den 4. oktober 2018. Se datoer for modulerne herunder og tilmeld dig her:

Tilmelding

Kontakt venligst kontoret på info@sofiamanning.dk eller ring 70223592.


Det Integrale Enneagram
Datoer

MODUL 1

Torsdag 4. oktober 2018
Fredag 5. oktober 2018
Lørdag 6. oktober 2018

MODUL 2

Torsdag 8. nov. 2018
Fredag 9. nov. 2018
Lørdag 10. nov. 2018

MODUL 3

Torsdag 10. jan. 2019
Fredag 11. jan. 2019
Lørdag 12. jan. 2019

MODUL 4

Torsdag 21. mar. 2019
Fredag 22. mar. 2019
Lørdag 23. mar. 2019

MODUL 5

Mandag 27. maj 2019
Tirsdag 28. maj 2019
Onsdag 29. maj 2019


 

Enneagram Master Class

Den indre kritikker

 

Den 16.-18. november

På denne Master Class går vi på opdagelse i typernes indre dialog, som er den stemme der ganske ubemærket styrer de komplekse psykologiske dynamikker, der ligger bag din adfærd og din opfattelse af verden omkring dig.


Den indre kritikker eller indre observatør er en iboende kodning eller aftryk i din personlighed. forståelsen af denne mekanisme giver oftesT en både holistisk og dyb indsigt i typernes indre landskab, og giver samtidig adgang til langt større selvaccept og kærlig medfølelse med andre. 

I løbet af workshoppens 3 dage, vil du få indsigt i:

 • Det psykologiske ”print” eller ”aftryk”, som din type drives af

 • Typernes indre dynamik og afledte automatismer

 • Hvad er et Super-ego eller den indre kritikker

 • Hvilke indre konflikter eller restriktive mønstre skaber dit Super-ego

 • Hvad er anti-doterne og hvordan modvirker vi disse indre mønstre

 • Hvordan det er gennem indsigt og forståelse af disse dybe psykologiske mønstre, at du finder omsorg, medfølelse og frigørelse fra din indre spændetrøje

Denne Master Class er bygget op omkring teori, øvelser, selvrefleksion, musik og dialog. Din underviser på de 3 dage er IEA Akkrediteret Enneagram-underviser Henriette Claydon.


Undervisningen foregår den 16.-18. november - fredag fra kl. 18.00-21.30 og lørdag/søndag fra kl. 9:00-16.30
og afholdes her:

Sofias Hus
Godthåbsvej 6A, baghuset
2000 Frederiksberg


Prisen er kr. 5.500,- plus moms. Inklusiv i din kursuspakke er kursusmaterialer, forplejning bestående af kaffe, te, vand, frugt, kage og frokost.

Deltagelse kræver at du har gennemført en Enneagram Practitioner uddannelse eller lignende. Hvis du er i tvivl om, hvad det betyder, så ring endelig til os på telefon 70 22 35 92 eller send en mail til info@sofiashus.dk

Tilmelding>

 

 

Enneagram Master Class

Det vågne hjerte

 Den  1.-3. februar

Denne Master Class handler om emotionel modenhed, og om hvad det betyder for de 9 Enneagramtypers adfærd, livskvalitet og relationer, om vi har åbne eller lukkede hjerter.

 

NÅR VI NAVIGERER I LIVET MED ET LUKKET HJERTE OG ER EMOTIONELT UMODNE, SÅ ER VORES ADFÆRDS- OG REAKTIONSMØNSTRE OFTE PRÆGET AF KRITIK, PLACERING AF ANSVAR, UNDSKYLDNINGER, BEKYMRINGER OG FØLELSER SOM SKYLD, SVIGT, FRUSTRATION OG TRISTHED.

At arbejde med emotionel modenhed og navigere i livet med et vågent og åbent hjerte betyder, at evner at leve i overensstemmelse med dig selv og dine indre ønsker, værdier og drømme. Det betyder yderligere at du på en smidig måde kan kommunikere i selv komplekse situationer og relationer, og at du evner at være ærlig og præcis uden at støde, såre eller skade andre med dine ord.

 • I løbet af workshoppens 3 dage, arbejder vi med:

 • De dybtliggende emotionelle forvrængninger i de 9 typer

 • Hvordan disse forvrængninger fastholder os i gamle og uhensigtsmæssige emotionelle reaktioner

 • Hvordan vi heler vores emotionelle sår og skaber balance i forvrængningerne

 • Forståelse af typernes passioner og dyder

 • Hvorfor tilgivelse er vigtigt, når vi skal opnå Emotionel Modenhed

 • Hvilke emotionelle kapaciteter de enkelte Enneagram-typer får adgang til, når der skabes balance i hjertet

 • Hvordan Emotionel Modenhed styrker dine relationelle evner og samtidig er en katalysator for din menneskelige udvikling, og dermed for dit livsperskeptiv


Denne Master Class er bygget op omkring teori, øvelser, bevægelse, selvrefleksion, musik og dialog. Din underviser på de 3 dage er IEA Akkrediteret Enneagram-underviser Henriette Claydon.

Undervisningen foregår den 1.-3. februar - fredag fra kl. 18.00-21.30 og lørdag/søndag fra kl. 9:00-16.30 og afholdes her:

Sofias Hus
Godthåbsvej 6A, baghuset
2000 Frederiksberg

Prisen er kr. 5.500,- plus moms. Inklusiv i din kursuspakke er kursusmaterialer, forplejning bestående af kaffe, te, vand, frugt, kage og frokost.

Deltagelse kræver at du har gennemført en Enneagram Practitioner uddannelse eller lignende. Hvis du er i tvivl om, hvad det betyder, så ring endelig til os på telefon 70 22 35 92 eller send en mail til info@sofiashus.dk

Tilmelding>

 
 

Henriette-Claydon--LifeTalks.jpg

LifeTalk – Din intelligente krop
– den 23. oktober 2018

Kroppen er klog, den husker alt det dit sind enten glemmer eller fortrænger, og så er den afgørende for din adgang til den intuitive og instinktive intelligens. Blandt andet derfor er det helt essentielt, at du får indsigt i kroppens sprog og intelligens. At du i din personlige udvikling inkluderer din krop på lige fod med din kognitive og emotionelle intelligens.

Din iboende kropslige visdom kan være svær at få fat i eller høre med dit indre øre. Det er ofte fordi det er svært for os moderne mennesker at være stille længe nok. At turde være med os selv i eget stille selskab længe nok til at høre kroppens vise hvisken.

Aftenens udbytte for dig:

 • Hvad vil det sige at lytte til sin intelligente krop

 • Indsigt i kroppens betydning for din udvikling

 • Et indblik i hvordan blandt andet Enneagram-typerne sidder i kroppen

Praktik, priser og betingelser:

LifeTalks afholdes kl.18.30-21.00 i:

Sofias Hus
Godthåbsvej 6A
2000 Frederiksberg

Lokalerne ligger i baggården, ring på ved porten for at komme ind.

Prisen er kr. 150,- pr aften.
Du kan også købe et årskort, som giver adgang til samtlige LifeTalks. Årskortet koster kr. 600,- og gælder fra den måned, det er købt og 12 måneder frem.

Er du forhindret i at deltage, skal du afmelde dig på mail: julia@henrietteclaydon.dk - senest 24 timer før arrangementets begyndelse. Ved manglende afbud vil du blive efterfaktureret et gebyr for udeblivelse på kr. 150,- Kr.

TILMELDING >
 


LifeTalks – Tilgivelse, hvorfor det er vigtigt?
– den 19. november 2018

Der er ingen af os der kommer igennem livet, uden at møde behovet for tilgivelse. Det kan være alt fra at skulle tilgive din nabo, ekskæreste, din ven eller veninde og dine gamle skolekammerater, til at skulle tilgive dig selv eller dine forældre.

Tilgivelse er en stor ting og involverer både forskellige faser og følelser, men vigtigst af alt, så handler tilgivelse om dig. Om din sjælefred. Det handler ikke om at du accepterer en uretfærdig handling, men du slutter fred med mennesket bag. På den måde kan du i sandhed komme videre og slippe de følelser der er bundet uretfærdigheden.  


Aftenens udbytte for dig:

 • Indsigt i hvorfor tilgivelse er vigtig for din udvikling

 • Hvad kræver det af dig, når du beslutter dig for at tilgive

 • Hvad bliver du nødt til at acceptere, hvis du ikke tilgiver

Praktik, priser og betingelser:

LifeTalks afholdes kl.18.30-21.00 i:

Sofias Hus
Godthåbsvej 6A
2000 Frederiksberg

Lokalerne ligger i baggården, ring på ved porten for at komme ind.

Prisen er kr. 150,- pr aften.
Du kan også købe et årskort, som giver adgang til samtlige LifeTalks. Årskortet koster kr. 600,- og gælder fra den måned, det er købt og 12 måneder frem.

Er du forhindret i at deltage, skal du afmelde dig på mail: julia@henrietteclaydon.dk - senest 24 timer før arrangementets begyndelse. Ved manglende afbud vil du blive efterfaktureret et gebyr for udeblivelse på kr. 150,- Kr.

TILMELDING >


LifeTalks – Emotionel modenhed med Enneagrammet
– den 11. december 2018

At være et emotionelt modent menneske oplever jeg som det man i sandhed kunne kalde for et voksent og modent menneske. Et menneske, som rummer sine egne følelser uden dom, som kan forholde sig til følelser - egne såvel som andres - og som formår at kommunikere smidigt og ærligt, uden at såre og skabe konflikt.

De fleste mennesker lever fortsat deres liv baseret på de overlevelses-strategier, de lærte som barn (og som var nyttige som barn). Fx evnen til at forsvare sig, at blive hidsig og temperamentsfuld, at kaste med skyld (altså verbalt ramme andre lige dér, hvor det følelsesmæssigt gør allermest ondt) eller helt at trække sig for at gå i hi og måske blive passivt-aggressive. At udvikle sin emotionelle modenhed betyder, at du kan lægge de gamle reaktionsmønstre fra dig og lære nye modne og ikke-barnlige strategier.


Aftenens udbytte for dig:

 • Hvad er emotionel modenhed, hvilke kapaciteter bygger det på

 • Hvordan arbejder jeg mig stille og roligt hen imod dette

 • Hvordan der i hver Enneagram-type sidder en grundfølelse (din passion), som du må være villig til at give slip på

Praktik, priser og betingelser:

LifeTalks afholdes kl.18.30-21.00 i:

Sofias Hus
Godthåbsvej 6A
2000 Frederiksberg

Lokalerne ligger i baggården, ring på ved porten for at komme ind.

Prisen er kr. 150,- pr aften.
Du kan også købe et årskort, som giver adgang til samtlige LifeTalks. Årskortet koster kr. 600,- og gælder fra den måned, det er købt og 12 måneder frem.

Er du forhindret i at deltage, skal du afmelde dig på mail: julia@henrietteclaydon.dk - senest 24 timer før arrangementets begyndelse. Ved manglende afbud vil du blive efterfaktureret et gebyr for udeblivelse på kr. 150,- Kr.

TILMELDING >


LifeTalks – De 3 instinkters visdom
– den 17. januar 2019

De 3 iboende menneskelige instinkter hører til vores helt grundlæggende evne til overlevelse og vores evolutionære udvikling. De har dermed også stor indflydelse på din adfærd, dine handlemønstre og din foretrukne livsførelse. 

På denne aften vil du få indblik i visdommen bag de 3 instinkter – overlever, sexual og social. Hvilke intelligenser og kapaciteter har de 3 instinkter med til os, og hvordan får vi bedst muligt adgang til disse. Og vidste du i øvrigt, at det er gennem vores primære instinkt, at vi oftest signalerer kærlighed til vores partner?


Aftenens udbytte for dig:

 • yderligere kendskab til instinkternes visdom

 • forståelse af den dybe indflydelse de 3 instinkter har i dit liv

 • endnu en mulighed for at arbejde med de 3 instinkter i din egen udvikling

Praktik, priser og betingelser:

LifeTalks afholdes kl.18.30-21.00 i:

Sofias Hus
Godthåbsvej 6A
2000 Frederiksberg

Lokalerne ligger i baggården, ring på ved porten for at komme ind.

Prisen er kr. 150,- pr aften.
Du kan også købe et årskort, som giver adgang til samtlige LifeTalks. Årskortet koster kr. 600,- og gælder fra den måned, det er købt og 12 måneder frem.

Er du forhindret i at deltage, skal du afmelde dig på mail: julia@henrietteclaydon.dk - senest 24 timer før arrangementets begyndelse. Ved manglende afbud vil du blive efterfaktureret et gebyr for udeblivelse på kr. 150,- Kr.

TILMELDING >


LifeTalks – De tidlige udviklingsår med Enneagrammet
– den 7. februar 2019

På denne aften kigger vi på Enneagrammet og det børnepsykologiske begreb Objekt Relationer. Disse to lagt sammen giver os en mulighed for at få indsigt i, hvordan de første væsentlige udviklingsår i barnets liv har sat deres præg, alt efter de filtre, som hver type ser livet gennem.

Man taler om 3 objekt relationer, 3 faser barnet gennemgår i de tidlige udviklingsfaser, nemlig Attachment, Frustration og Rejection.


Aftenens udbytte for dig:

 • Få indblik i hvorledes tidlige tendenser i typerne har afgørende betydning livet igennem

 • Indsigt i begrebet Objekt Relationer

 • Endnu en mulighed for at skabe forståelse af typernes betydning for vores menneskelige udvikling

Praktik, priser og betingelser:

LifeTalks afholdes kl.18.30-21.00 i:

Sofias Hus
Godthåbsvej 6A
2000 Frederiksberg

Lokalerne ligger i baggården, ring på ved porten for at komme ind.

Prisen er kr. 150,- pr aften.
Du kan også købe et årskort, som giver adgang til samtlige LifeTalks. Årskortet koster kr. 600,- og gælder fra den måned, det er købt og 12 måneder frem.

Er du forhindret i at deltage, skal du afmelde dig på mail: julia@henrietteclaydon.dk - senest 24 timer før arrangementets begyndelse. Ved manglende afbud vil du blive efterfaktureret et gebyr for udeblivelse på kr. 150,- Kr.

TILMELDING >


LifeTalks – Når krisen rammer i dit liv
– den 13. marts 2019

Ingen af os kommer udenom kriser i livet. Store som små kriser rammer os livet igennem, og hver eneste gang er valget dit - hvordan vil du forholde dig til krisen? Vil du lade den vælte dig og slippe taget om livet, som du kender det? Eller gennemlever du krisen og lærer af oplevelsen?

Det er ikke sikkert at ovenstående føles som et valg, når krisen rammer, men det er det. Med de rette indsigter og den bedst mulige bevidsthed i livet mens der ikke er krise, så har du de bedste forudsætninger for selv at tage styringen i krisen og komme godt ud på den anden side.


Aftenens udbytte for dig:

 • Hvordan føles det, når krisen rammer

 • Hvilke redskaber, kapaciteter og ressourcer skal du omgive dig med

 • Og er der egentlig altid en mening med tingene, eller er uretfærdige hændelser en del af livet?

Praktik, priser og betingelser:

LifeTalks afholdes kl.18.30-21.00 i:

Sofias Hus
Godthåbsvej 6A
2000 Frederiksberg

Lokalerne ligger i baggården, ring på ved porten for at komme ind.

Prisen er kr. 150,- pr aften.
Du kan også købe et årskort, som giver adgang til samtlige LifeTalks. Årskortet koster kr. 600,- og gælder fra den måned, det er købt og 12 måneder frem.

Er du forhindret i at deltage, skal du afmelde dig på mail: julia@henrietteclaydon.dk - senest 24 timer før arrangementets begyndelse. Ved manglende afbud vil du blive efterfaktureret et gebyr for udeblivelse på kr. 150,- Kr.

TILMELDING >


LifeTalks – Det Integrale Livsperspektiv
– den 9. april 2019

Den integrale teori kendes bedst fra den amerikanske læremester og filosof Ken Wilber. Sat sammen med Enneagrammet er den integrale teori et mageløst perspektiv og værktøj til at skabe de strukturer, som vi kan udvikle vores type og vores bevidsthed i.

Ken Wilbers ”IOS” – Integral Operating Systems – giver blandt andet adgang til en ramme, som gør alle aspekter af dit liv tydelige. Denne ramme tegner et billede af, hvordan udvikling og øget bevidsthed vil have indflydelse på dit liv som helhed, både relationer, profession, selvbillede og nye vaner. Og dermed er den integrale teori en powerful sammenkobling til Enneagrammet, fordi dette perspektiv og rammeværktøj vil støtte dig i selve integrationen af dine indsigter i dit liv.


Aftenens udbytte for dig:

 • Indblik i hvad Den Integrale Teori er

 • Forståelse af de 4 domæner og hvorledes det kobles til Enneagrammet

 • En mulighed for at bruge Enneagrammet på et nyt og stærkt fundament

Praktik, priser og betingelser:

LifeTalks afholdes kl.18.30-21.00 i:

Sofias Hus
Godthåbsvej 6A
2000 Frederiksberg

Lokalerne ligger i baggården, ring på ved porten for at komme ind.

Prisen er kr. 150,- pr aften.
Du kan også købe et årskort, som giver adgang til samtlige LifeTalks. Årskortet koster kr. 600,- og gælder fra den måned, det er købt og 12 måneder frem.

Er du forhindret i at deltage, skal du afmelde dig på mail: julia@henrietteclaydon.dk - senest 24 timer før arrangementets begyndelse. Ved manglende afbud vil du blive efterfaktureret et gebyr for udeblivelse på kr. 150,- Kr.

TILMELDING >


LifeTalks – Kender du dine skygger
– den 14. maj 2019

”Det man siger, er man selv!” Sådan kan jeg huske, at der blev sagt i skolegården – og sådan er det faktisk stadigvæk, også for os voksne. Det der irriterer os ved andre, det der provokerer os eller det vi misunder hos andre, er ofte sider af os selv, som vi ikke anerkender eller som vi er blevet såret omkring tidligere i livet. Disse sider kaldes for skygger.

At kende sine skygger er væsentlige for din menneskelige udvikling, da disse aspekter af dig selv ikke er integrede i dig endnu, og dermed kan udgøre en forhindring eller forvolde unyttig smerte, sålænge det er gemt væk. Derudover har du også en masse lyse skygger, som er de kapaciteter du ikke selv tror, at du rummer, som fx storhed, styrke, skønhed, visdom.


Aftenens udbytte for dig:

 • Introduktion til skygge-arbejdet og hvor det kommer fra

 • Indblik i potentielle skyggesider i dig selv, både de lyse og de mørke

 • Endnu en mulighed for at udfolde din selvindsigt og skabe indre balance

Praktik, priser og betingelser:

LifeTalks afholdes kl.18.30-21.00 i:

Sofias Hus
Godthåbsvej 6A
2000 Frederiksberg

Lokalerne ligger i baggården, ring på ved porten for at komme ind.

Prisen er kr. 150,- pr aften.
Du kan også købe et årskort, som giver adgang til samtlige LifeTalks. Årskortet koster kr. 600,- og gælder fra den måned, det er købt og 12 måneder frem.

Er du forhindret i at deltage, skal du afmelde dig på mail: julia@henrietteclaydon.dk - senest 24 timer før arrangementets begyndelse. Ved manglende afbud vil du blive efterfaktureret et gebyr for udeblivelse på kr. 150,- Kr.

TILMELDING >


LifeTalks – Enneagrammet som livshjul
– den 20. juni 2019

Inden Enneagrammet blev til det type-værktøj, som vi kender og arbejder med i dag, var det blandt andet et symbol til forståelse af den psykologiske og spirituelle udvikling i mennesket. Hvilke påvirkninger gør os til dem vi er og er med til at skabe vores niveau af selvindsigt, og hvad skal vi udvikle i os selv for at flytte os til bredere livsperspektiver og stærkere indre balance.

Dette kaldes for det originale Enneagram – det Enneagram som kan guide og fortælle os om de essentielle udviklingstrin og de både muligheder og udfordringer vi alt andet lige vil møde på vejen.


Aftenens udbytte for dig:

 • Indsigt i Enneagrammet uden typer

 • En fornemmelse af hvilke trin, der ligger som det næste i din egen udvikling

 • Endnu en mulighed for at skabe selvindsigt og strække din komfort-zone en smule

Praktik, priser og betingelser:

LifeTalks afholdes kl.18.30-21.00 i:

Sofias Hus
Godthåbsvej 6A
2000 Frederiksberg

Lokalerne ligger i baggården, ring på ved porten for at komme ind.

Prisen er kr. 150,- pr aften.
Du kan også købe et årskort, som giver adgang til samtlige LifeTalks. Årskortet koster kr. 600,- og gælder fra den måned, det er købt og 12 måneder frem.

Er du forhindret i at deltage, skal du afmelde dig på mail: julia@henrietteclaydon.dk - senest 24 timer før arrangementets begyndelse. Ved manglende afbud vil du blive efterfaktureret et gebyr for udeblivelse på kr. 150,- Kr.

TILMELDING >


 

Enneagram Akademiet

Coaching Circles

INformation om Coaching circles, indhold og datoer følger meget snart - følg med på siden her!