Coachuddannelsens opbygning

Coachuddannelsen er bygget op i fem moduler, der med undtagelse af Modul 5 finder sted over tre dage. Modul 5, det sidste modul før eksamen og certificering, er et fire-dages modul. Udover modulerne er XX Mentoraftener, XX og YY. Derudover skal du påregne tid til træning. Herunder lan du læse nærmere om indholdet af de forskellige moduler.

MODUL 1 - DE 6 TRIN OG DIG SOM COACH

Modul 1 er en introduktion til coaching, til din rolle som coach og grundlæggende træning i Sofia Mannings coachingmodel De 6 Trin. Modul 1 indeholder: Hvad er coaching? Din rolle som coach og din egen tilstand. Teori og praktisk træning i De 6 Trin. Indsigt i overbevisninger, regler, historier og mønstre samt træning i kunsten at give feedback.

MODUL 2: VÆRKTØJSKASSEN DER RYKKER

Modul 2 går et lag dybere i forståelsen og anvendelsen af De 6 Trin. Du bliver desuden undervist i en række af coachingens mest centrale redskaber, herunder Afklarings- og Motivationsteknik, Successtrategi, Mønsterbrydning, De 6 Menneskelige Behov og Livshjulet.

MODUL 3: FEEDBACK OG FÆRDIGHEDER

På Modul 3 træner og arbejder du målrettet med feedback og fylder flere redskaber i din værktøjskasse, herunder Resultat & Planlægning, Komfortzoner, Værdier & Regler, Globale Sandheder, Livs- og Karrierehjulet samt Nye Alternativer.

MODUL 4: SÅDAN SKABER DU VÆRDI

På Modul 4 bliver du trænet i coaching af teams og grupper, og derudover bliver du undervist i Dynamikker, Menneskelige Behov, Din Historie og hvordan du vender den til en gave samt Glasloftet. Derudover lærer du teknikken bag pre-frame, re-frame og de-frame.

MODUL 5: FÅ VERDEN MED DIG

På Modul 5 bliver du trænet i Public Speaking og lærer at tale til og motivere grupper og forsamlinger. Du får desuden en grundlæggende indsigt i mennesketyper og det, der driver os i Introduktion til Enneagrammet. Du føjer redskaberne Vision & Mission og Beslutningsmodellen til din værktøjskasse og får tips og strategier til at omsætte dine idéer til virkelighed. Modul 5 afsluttes med eksamen og certificering.


EKSAMEN & CERTIFICERING


Undervisningen finder sted onsdage, torsdage (begge 9-17) og fredage (9-16) og de fem moduler falder som regel henover knapt et halvt år. Du kan finde alle planlage undervisningsdatoer her:OBS! Vi har også en weekend-intensive og en sommer-intensive version af Coachuddannelsen, dem kan du læse mere om herunder.Coaching er en værktøjskasse. Du bliver ikke psykolog eller læge.
Du bliver et menneske, der kan skabe et resultat ved hjælp af spørgsmål
- Sofia Manning