logo-symbol.png
MODULER


Coachuddannelsens opbygning og moduler

Coachuddannelsen er bygget op i fem moduler, der med undtagelse af Modul 5 finder sted over tre dage. Modul 5, det sidste modul før eksamen og certificering, er et fire-dages modul. Udover modulerne er der to Mentoraftener og en Mentordag. Derudover skal du påregne tid til træning. Herunder kan du læse nærmere om indholdet af de forskellige moduler.

MODUL 1 - DE 6 TRIN OG DIG SOM COACH

Modul 1 er en introduktion til coaching, til din rolle som coach og grundlæggende træning i Sofia Mannings coachingmodel De 6 Trin. Modul 1 indeholder: Hvad er coaching? Din rolle som coach og din egen tilstand. Teori og praktisk træning i De 6 Trin. Indsigt i overbevisninger, regler, historier og mønstre samt træning i kunsten at give feedback.

MODUL 2: VÆRKTØJSKASSEN DER RYKKER

Modul 2 går et lag dybere i forståelsen og anvendelsen af De 6 Trin. Du bliver desuden undervist i en række af coachingens mest centrale redskaber, herunder Afklarings- og Motivationsteknik, Successtrategi, Mønsterbrydning, De 6 Menneskelige Behov og Livshjulet.

MODUL 3: FEEDBACK OG FÆRDIGHEDER

På Modul 3 træner og arbejder du målrettet med feedback og fylder flere redskaber i din værktøjskasse, herunder Resultat & Planlægning, Komfortzoner, Værdier & Regler, Globale Sandheder, Livs- og Karrierehjulet samt Nye Alternativer.

MODUL 4: SÅDAN SKABER DU VÆRDI

På Modul 4 bliver du trænet i coaching af teams og grupper, og derudover bliver du undervist i Dynamikker, Menneskelige Behov, Din Historie og hvordan du vender den til en gave samt Glasloftet. Derudover lærer du teknikken bag pre-frame, re-frame og de-frame.

MODUL 5: FÅ VERDEN MED DIG

På Modul 5 bliver du trænet i Public Speaking og lærer at tale til og motivere grupper og forsamlinger. Du får desuden en grundlæggende indsigt i mennesketyper og det, der driver os i Introduktion til Enneagrammet. Du føjer redskaberne Vision & Mission og Beslutningsmodellen til din værktøjskasse og får tips og strategier til at omsætte dine idéer til virkelighed. Modul 5 afsluttes med eksamen og certificering.

EKSAMEN & CERTIFICERING

Undervisningen finder primært sted onsdage (9.00-17.00), torsdage (9.00-17.00) og fredage (9.00-16.00) og løber over fem moduler.

Som noget helt nyt tilbyder vi også Coachuddannelsen fredage (17.30-21.00), lørdage (9.00-17.00) og søndage (9.00-16.00).

Her løber undervisningen over seks moduler.

Den samlede uddannelsesperiode er 6-7 måneder. Du kan finde alle planlagte undervisningsdatoer her:Du kan finde alle planlage undervisningsdatoer her:


Jeg har personligt været på den vildeste rejse, og jeg har opnået større indsigt og bevidsthed end jeg havde regnet med, jeg ville få på så kort tid. Uddannelsen er sindssygt godt bygget op!
— Marlene Ravenfeldt