Coaching Guide - del 4

I dag får du den 4. del af min gratis Coaching Guide. I sidste del så vi på, hvorfor dit HVORFOR er vigtigt at kende, hvis du skal få succes med at nå dine mål, og i denne del skal vi se nærmere på, hvad mønstre er og hvordan vi bryder dem.
 

Hvad er mønstre – og hvorfor skaber vi dem?
Nogle vil nok beskrive mønstre som ”dårlige vaner” eller ”ubevidste reaktioner”. For mønstre kan ofte føles, som om de har deres eget liv. Det er imidlertid vigtigt at huske, at vi kan tage ejerskab over og ansvar for vores mønstre.

Du lærte engang noget bestemt (et mønster), fordi det på det tidspunkt var hensigtsmæssigt (f.eks. at spise, når du var ked af det). Og af samme grund – fordi mønstre er selvskabte – kan du heldigvis ændre sådanne mønstre, hvis de ikke længere støtter, men derimod hæmmer dig i din udfoldelse.
 
Engang fandt du måske ud af, at du, hver gang du spiste, når du var ked af det, ”glemte” problemerne for en tid (indtil de kom tilbage med dobbelt kraft, fordi du nu samtidig havde dårlig samvittighed over at have spist for meget). Det er vigtigt at huske på, at det var dig selv, der på et tidspunkt bevidst eller ubevidst ”installerede” disse mønstre, fordi du følte, at de hjalp dig.
 
Så nu, hvor du har indset, at de gamle mønstre ikke længere duer, kan du derfor også lære enten at leve helt uden mønstret eller at introducere nye og mere konstruktive mønstre til erstatning for de gamle.
 
Det er også vigtigt at huske, at du introducerede mønstrene af en god grund på et tidspunkt i dit liv, hvor du havde brug for dem. Derfor skal de gamle mønstre behandles med respekt og omtanke! 

Sådan skaber vi vores mønstre
Fra barnsben er vores hjerner blevet trænet til at huske, hvordan vi håndterer forskellige situationer.

Gennem opvæksten har vi lært, hvilke roller vi skal spille – og hvornår – for at få vores behov opfyldt. Så hvis vi f.eks. har lært, at den eneste måde, vi kan få opmærksomhed på, er ved at charme os til den, så vil det udvikle sig til et mønster.

Første gang vi som børn bruger charme til at få opmærksomhed, tænker vi: ”Interessant”! Så vi gør det igen og får stadig opmærksomhed og tænker så: ”Aha, det virker altså”.

Vores hjerner er rationelle – de vil altid forsøge at finde den nemmeste måde at opnå resultater for os på. Hvad dét angår, er hjernen et fantastisk redskab! Den skelner ikke mellem, om noget er konstruktivt eller ej. Hjernen vil konsekvent holde fast i det, der er nemmest, og det der virker.

Man kan derfor have brug for nye input til at ”omskole” sin hjerne – gøre den opmærksom på, at der findes andre muligheder end dem, den kender.

Bryd mønstret!
På et tidspunkt udførte man på Howard Universitetet i USA et eksperiment, som gik ud på at bøje en abes finger 1000 gange. Da forskerne holdt op med at bøje abens finger, fortsatte den selv – ja, den kunne slet ikke holde op med at bøje sin finger, og forklaringen er, at de 1000 gentagne bøjninger havde lavet en ”associationssti” i abens hjerne. Det var simpelthen blevet en vane for aben.
 
Stien er dit mønster
Når du lærer noget nyt, danner din hjerne associationer – det vil sige tankemæssige forbindelser– og jo flere gange du gentager noget, og jo flere erfaringer hjernen får, som understøtter den pågældende association, des tydeligere bliver stien.
 
Når en sådan sti dannes, åbnes en ny form for ”vej” i hjernen.Din hjerne ændrer sig fysisk, når du lærer. Og når nu der eksisterer en sti, er det meget lettere at følge den.

Hvis forskerne stimulerede nydelsescentret i abens hjerne samtidig med, at de bøjede dens finger, behøvede de blot at bøje den tre gange. Så var aben trænet i og programmeret til selv at fortsætte handlingen. Og på samme måde vil hjernen, hvis man f.eks. hver gang man er ked af det, spiser chokolade – og dermed stimulerer nydelsescenteret i sin hjerne – efter kun tre gange ”kræve”, at man spiser chokolade, hver gang man er ked af det.

Den nemmeste måde at beskrive mekanismen i disse ”hjernestier” på er ved at sammenligne med stier i naturen; Jo oftere man går af dem, jo tydeligere bliver de.
 
Jo oftere du, når du er ked af det, går ned og køber en plade chokolade, des tydeligere bliver din sti/dit mønster, og jo nemmere bliver det at følge den.

Jo oftere du ryger for at falde til ro, jo flere cigaretter får du lyst til at ryge, når du er stresset. Og så videre og så videre.

Hvorfor skal mønstret brydes?
Er den onde cirkel (mønstret) først startet, kan den ikke umiddelbart stoppes igen. Mønstre har en tendens til at følge cirklen helt til den bitre ende. Har man f.eks. først taget ét stykke chokolade (selvom man havde lovet sig selv ikke at røre det), så har man ofte, før man ved af det, spist hele pladen! Det er det, der menes med, at destruktive mønstre har det med at leve sit helt eget (for dig) ubevidste liv.

Som mennesker har vi tre muligheder:
-Vi kan enten lade mønstret fortsætte, som det altid har gjort (det vil sige spise hele pladen med chokolade).
- Vi kan træne os selv i at bremse mønstret, før den onde cirkel for alvor begynder at accelerere (det vil sige kun spise et par stykker chokolade) ved at gøre noget andet I stedet, det vil sige bremse mønstret.
- Eller vi kan stoppe mønstret helt, det vil sige bryde mønstret (lade chokoladen være).

Nogle mønstre kræver en del mere arbejde at bryde end andre, men når alt kommer til alt, er mange af vores destruktive mønstre fuldstændig unødvendige, forældede og derfor under ingen omstændigheder værd at samle på. 

ØVELSE: Coach dig selv
Når du skal ændre dine gamle mønstre og vaner med henblik på at nå dine mål, kan disse 4 trin hjælpe til at bevare fokus og motivation.
 
1. Lav en plan for den næste måned: 
Sæt en time af til at lave et skema eller en plan, hvor det tydeligt fremgår, at du hver dag gør noget for at bevare fokus på integration af dit mål.

Er dit mål eksempelvis , at du vil være mere til stede i samværet med dine børn, så sørg for at sætte tid af til at være netop det hver dag.
 
Eller hvis du gerne vil spise sundere, så sørg for at bruge tid på den sunde madpakke eller det sunde måltid hver dag. På den måde er det nemmere ikke at komme til at ”glemme” det.
 
2. Vær tålmodig med dig selv: 
Rom blev ikke bygget på en dag, og det gør mønsterbrud og nye vaner heller ikke. Du vil falde i, og hvis du kan acceptere det med det samme, så du er du langt. Mange mennesker giver netop op, når de ikke lykkes med at nå målet og eksempelvis integrere en ny vane i første hug.
 
Det er en helt naturlig del af processen at falde i. I stedet for at give op, så lær noget nyt om dig selv, så du er dét klogere, næste gang du står i samme situation.
 
3. Skriv dagbog: 
Én af de bedste metoder til at bevare motivationen er hver dag at skrive lidt om, hvordan det er gået på vejen mod dit mål. Også selv om det ikke er gået godt.
 
Sørg også for at rose dig selv og lær af de dage, som bare er gået over al forventning. Din dagbog kan blive din bedste ven i processen.
 
4. Commitment: 
Er du overrasket over, hvor meget det kræver, så er det den første indsigt, du har brug for. Hvis det var så nemt at nå vores mål og ændre gamle mønstre, så var der nok mange flere, der havde held med fx at komme i mål med deres nytårsforsæt end det er tilfældet.

Så commit dig til din beslutning, ellers kommer du nemt til at træffe den samme beslutning 100 gange.

I næste og sidste del af Coaching Guiden får du en række helt konkrete ideer til, hvordan du kan lave en effektiv plan for at nå dine mål.

God fornøjelse – og på gensyn i din indbakke!

Kh Sofia