Coaching Guide - del 3

 

I dag får du 3. del af min gratis Coaching Guide. Sidst så vi på, hvad det i virkeligheden er, der forhindrer dig i at nå dine mål – og i dag skal vi fokusere på, hvorfor dit HVORFOR er vigtigt at kende, hvis du skal få succes med at nå dine mål.

Dit hvorfor
Mange mennesker er meget fokuserede på, hvad de vil, men mister motivationen til at realisere deres mål, fordi de ikke tænker over, hvorfor de egentlig ønsker at nå målet.
 
Det er et vigtigt skridt på vejen mod at nå dit mål, at du spørger dig selv om, hvorfor dit mål er vigtigt for dig? Hvorfor det vil gøre en forskel i dit liv?
 
Denne afklaring skal ”bære” resten af processen, da det er dette hvorfor, der bliver din motivation til virkelig at nå dit mål.

Motiver til at handle – med glæde og smerte, gulerod og pisk
Vi mennesker motiveres til at handle på forskellige måder. En af de mest effektive måder er, hvis vi kan føle smerten, hvis vi ikke handler – og glæden, når vi gør.
 
Det handler ganske enkelt om at være ærlig over for dig selv med hensyn til, hvad der vil ske, hvis du ikke ændrer dig (konsekvens), og hvad der vil ske, når du gør (belønning). 

Når du ønsker at skabe permanent forandring i dit liv, er motivation et meget vigtigt element. De fleste mennesker vil altid arbejde hen imod et mål, hvis de ellers har nok grunde til det – eller en tilstrækkelig god grund.

Mange ønsker imidlertid ikke forandringen, før de når til det punkt, hvor deres smerte over den nuværende situation er maksimal, som for eksempel når lægen siger, at de dør inden for et år, hvis de ikke begynder at motionere.

Det vil sige, mange skal nå til det punkt, hvor man forbinder så meget smerte med ikke-handlen, at man bliver nødt til at handle!

Når det er nået så vidt, er det også vigtigt samtidig at forestille sig alt det gode, der vil komme ud at af skabe forandring. 

Spot din motivationstype
Nogle mennesker er ”væk fra”-motiverede, det vil sige motiverede af smerten/pisken. Andre er ”hen imod”-motiverede, det vil sige motiverede af glæden/guleroden. Og de fleste af os er ”både-og”-typer. Det vil sige både ”væk fra” og ”hen imod”-motiverede og skal altså sættes i forbindelse med både vores smerte og vores glæde.

”Væk fra”-motiverede mennesker
De ”væk fra”-motiverede tænker ofte:

- Hvad nu, hvis jeg ikke gør det?
- Hvad vil det så få af negative konsekvenser?

Er du ”væk fra”-motiveret vil du typisk fokusere på de negative konsekvenser og den smerte, det vil forårsage, hvis du ikke handler. 

Du vil have en tendens til at gøre tingene i sidste øjeblik og trække tingene i langdrag, indtil smerten trænger sig så meget på, at du er tvunget til at handle.
 
Skal du begrunde dit ønske i forbindelse med dine mål, vil du typisk udtrykke dig i negative termer og sætninger, som eksempelvis at du er bange for at blive overvægtig, bange for, at vennerne eller din ægtefælle vil forlade dig, bange for at miste jobbet eller bange for at blive fattig. Dine svar vil ofte være baseret på ting, som du ikke ønsker skal ske.
 
Som ”væk fra”-type vil det, der altså motiverer dig allermest til at handle, være at du får øje på alt det negative, der kan ske ved ikke at handle.

”Hen imod”-motiverede mennesker
De ”hen imod”-motiverede tænker derimod ofte:

- Hvad, hvis jeg gør det?
- Hvilke positive ting vil jeg få ud af det?

Er du ”hen imod”-motiveret vil det, der motiverer dig til at handle, være at få blik for alt det positive, der kan blive konsekvensen af dine handlinger.

”Både-og”-motiverede mennesker
Er du både-og”-motiveret ser du både på konsekvenserne af ikke at handle og konsekvenserne af at handle og bliver som sådan motiveret af både det negative ved ikke at handle og det positive ved at handle.

ØVELSE: Coach dig selv
Tag fat i det eller de mål, du arbejdede med i Coaching Guidens første og anden del.
Du skal nu have fat i dit hvorfor – og du skal begynde med at reflektere over, hvad der vil ske, hvis ikke du beslutter dig for at skabe forandring.

Spørg dig selv:
- Hvad vil du miste, hvis du forbliver i dit gamle mønster og ikke forfølger dit mål?
- Hvad vil konsekvenserne være for din fremtid?
- Hvem vil det komme til at påvirke og hvorfor?
- Hvad vil du få ud af det, hvis du ikke handler?
- Hvad vil andre mennesker sige om dig?
- Hvilke konsekvenser vil det få for dig, hvis du ikke skaber forandring?
- Hvordan vil det påvirke dig (i negativ forstand)?
- Hvordan vil dit liv se ud om et år? Om to år? Om fem år? Om ti år?

Herefter spørger du dig selv: 
- Hvad vil du få ud af forandringen?
- Hvordan vil det påvirke din fremtid?
- Hvor stolt vil du blive?
- Hvor stolt vil andre blive?
- Hvad vil dine omgivelser få ud af det?
- Hvad vil det betyde for dit selvbillede?
- Hvilke ændringer i dit liv vil det indebære?
- Hvilket forbillede vil du blive for andre?
- Hvad vil du ellers være i stand til, hvis du ændrer det destruktive mønster?
- Hvilke resultater vil du være i stand til at skabe, hvis du ændre det destruktive mønster?
- Hvordan vil dit liv se ud om et år? Om to år? Om fem år? Om ti år?

Du skal være motiveret– ellers når du aldrig dine mål
Hvis coaching skal være effektivt, skal vi være parate til at bryde vores gamle destruktive overbevisninger og mønstre og skabe nogle nye. Vi skal altså være motiverede nok.

Det vil sige 100 % parate til at gøre det, der skal til for at ændre vores gamle, hæmmende mønstre og skabe nogle nye holdbare mønstre.
 
Min egen coach sagde engang følgende til mig under en af vores sessioner: ”Jeg er ikke sikker på, at jeg kan arbejde med dig på lige præcis dette punkt, for du virker overhovedet ikke motiveret for at gøre noget ved det.”
 
Det ruskede virkelig op i mig og gav stof til eftertanke. Var jeg overhovedet interesseret i at nå det mål, jeg havde sat sig? Hvorfor fik jeg det ikke realiseret?
 
Coachens tvivl på mig fik mig til at analysere problemet og til at tage en beslutning om at sætte alle sejl til. Og ved næste session var jeg 100 % motiveret til at gøre det, der skulle til for at realisere mit mål.
 
I næste del af Coaching Guiden ser vi nærmere på hvad mønstre er, og hvorfor vi skaber dem – og hvordan vi kan bryde de uhensigtsmæssige mønstre for at nå vores mål.

God fornøjelse – og på gensyn i din indbakke!

KH Sofia