Coaching Guide - del 2
 

I dette nyhedsbrev får du 2. del af min gratis Coaching Guide. I 1. del af guiden så vi på, hvordan du sætter dig sande mål og i ”Coach dig selv”-øvelsen fandt du dine 5 vigtigste mål. Dem giver jeg dig input til at arbejde videre med i dag. 
 
Coaching er et effektivt redskab til at få os til at indse, hvad det er, der forhindrer os i at nå vores mål.

Mange mennesker har en tendens til at forblive uspecifikke omkring deres forhindringer, dvs. at de aldrig bliver helt afklarede omkring, hvad der dybest set forhindrer dem i at virkeliggøre deres drømme og nå deres mål.

Og så længe vi ikke gør os helt klart, hvad der forhindrer os, behøver vi jo heller ikke at forholde os til det – og dermed heller ikke tage det fulde ansvar for vores mål og ønsker.

Det er et helt normalt fænomen inden for coaching, at vi hævder, vi ikke ved, hvad der forhindrer os. Vi har opbygget et skjold, som gør, at vi ikke kan forholde os til forhindringerne, for hvordan kan man forholde sig til noget, man ikke har kendskab til?

Overfladeundskyldninger
Der er fire forklaringer, vi mennesker ofte fortæller os selv igen og igen, når det handler om, hvad der forhindrer os i at nå vores mål.

Inden for coaching kalder vi dem overfladeundskyldninger, fordi der umiddelbart under dem findes dybere grunde til, at vi undlader at handle.
 
Disse fire undskyldninger er blot nogle, vi som mennesker disker op med, fordi de er nemme og ikke kræver af os, at vi virkelig tager ansvar og handler.
 
Via coaching er det muligt, at komme om bag forsvarsmekanismerne og handle ud fra det, der virkelig forhindrer os, frem for at fokusere på de undskyldninger, der umiddelbart synes tilgængelige og tilforladelige.

De fire overfladeundskyldninger er:

1. ”Jeg har ikke tiden”
Hvis du virkelig mener, at du ikke har tid til at arbejde på at nå dit mål, må du spørge dig selv, om det er værd at opnå det, du ønsker. Hvis du oplever tid som et problem, ved du, at det er, fordi du ikke prioriterer dit mål højt nok.

2. ”Jeg har ikke pengene”
Hvis du mener, at penge kan forhindre dig i at opnå det, du virkelig ønsker, så er målet måske alligevel ikke attraktivt nok.Dét, der er vigtigt her i livet, er at vi hver især finder vores formål – altså dét, der virkelig betyder noget for DIG, dét du virkelig brænder for, dét der virkelig giver mening og livskvalitet for dig.

Hvis penge bliver et mål i sig selv, kan livet nemt blive indholdsløst. Som mennesker har vi også mange andre behov, der skal opfyldes, før vi føler os tilfredse indeni.Så hvis du bliver ved med at bruge din økonomi som årsag til ikke at nå dine mål, er det måske en god idé at arbejde på denne holdning eventuelt med en coach.
 
Hvis vi alle skulle vente med at handle her i livet, indtil vi havde penge nok, ville vi ikke nå særlig langt.Ofte må vi handle på troen på vores mål og så stole på, at pengene følger efter på en naturlig måde.

3. ”Jeg har ikke kompetencerne”
Her gælder det om at indse, at dette blot er en overbevisning, og at begrænsende overbevisninger kan laves om på samme måde, som de blev skabt, nemlig af dig selv.

Ingen af dem, vi kender, som har oplevet succes, havde kompetencerne, da de startede. Kompetencerne har de først fået hen ad vejen, efterhånden som de har fået den nødvendige træning.
 
Hvis man ikke har de kompetencer, der kræves for at få arbejde inden for det felt, man har sat sig som mål, så må man jo uddanne sig, gå på kurser, træne og dermed forbedre sine evner og kompetencer. Det nytter ikke noget at erklære sig uegnet fra starten.

4. ”Jeg har ikke ressourcerne”
”Jeg har ikke det rigtige netværk, jeg bor ikke det rigtige sted, jeg har ikke den rigtige uddannelse” osv. osv. er udtryk for, at det er på tide at indse, at ressourcerne vil dukke op som positive sidegevinster, når blot du begynder at handle.
 
Hvis alle, som har nået de mål, de har sat sig i deres liv, skulle have ventet, indtil de havde ressourcerne, ville de fleste aldrig være kommet i  gang.
 
Hvis du har et mål eller en drøm, må du stole på, at hvis du handler aktivt på at nå det, så kommer faktorer som tid, penge, ressourcer og kompetencer i anden række.

Tænk på dig selv, som din egen største fan 
Mennesker får som regel den succes, de tror, de fortjener. Det er afgørende, at du tror på dine egne mål, for hvem skal ellers? Hvorfor forvente at andre skal tro mere på dig, end du selv gør?
 
Mange mennesker tror, at det er nok at sætte sig sine mål, men glemmer, at det også er nødvendigt at tro på dem.

Det er vigtigt at lære at støtte sine egne mål og ideer aktivt. At opbygge en indre tillid til sig selv, så du ved, at du altid er din egen bedste støtte. Du vil opleve, at når du tror på dig selv, følger dine omgivelser trop.

Forhindringer og barrierer skal overvindes
Nogle mennesker tør ikke tro på, at de kan udnytte deres fulde potentiale og vise verden, hvem de er.
 
De tænker måske: ”Hvad nu, hvis jeg kunne udnytte alle mine talenter og alle mine muligheder og dermed være og gøre alt det, jeg i virkeligheden drømmer om, men stadig ikke var lykkelig?”
 
Tanken om, at opfyldelsen af drømmen skulle kunne føre til en følelse af tomhed eller af at være desillusioneret, afholder mange fra at leve drømmen ud.

Andre tænker: ”Hvad nu, hvis jeg ikke kan?” og lader det stoppe dem. Af frygt for nederlag er de fuldstændig handlingslammede. 

Eller måske tænker de: ”Hvad nu, hvis jeg kan? Så bliver jeg nødt til at tage ansvar, og jeg skal kunne håndtere og leve op til alle de succesoplevelser, jeg vil få. Kan jeg magte det?”

Frygten for succes kan være lige så handlingslammende som frygten for nederlag.

Der er også mennesker, som ikke tør stille sig selv disse spørgsmål, og derfor lever livet uden at vide, hvorfor de ikke gør noget ved deres potentiale og mål. I stedet tilbringer de måske tilværelsen med at se for meget fjernsyn og drikke lidt for meget rødvin. De har måske et kedeligt arbejde, finder aldrig den eneste ene og oplever aldrig den fantastiske følelse, det er at have et formål, som man brænder for.

Disse mennesker udnytter ikke deres medfødte talenter, fordi de er bange for at blive skuffede over resultatet, hvis de gør.
 
De fleste mennesker er bange for enten succes eller nederlag – eller måske en kombination af begge dele – og det værste er: Det er de færreste mennesker, der er klar over det. Men rent faktisk er det som oftest én af disse to faktorer, der holder mennesker tilbage.
 

ØVELSE: Coach dig selv
Formålet med denne øvelse er at finde ud af, hvad det i virkeligheden er, der forhindrer dig i at nå dine mål. 

Kig tilbage på dine 5 mål, som du fandt frem til, da du lavede øvelsen i 1. del af Coaching Guiden, https://sofiamanning.dk/coaching-guide-1 og vælg det mål, du helst vil arbejde videre med (du kan senere lave processen med dine andre mål).
 
Spørg dig selv:
- Hvad forhindrer mig i at nå mit mål? 
- Hvad er jeg egentlig bange for i forhold til mit mål?
 
Skriv ned og lav en liste med alle dine forhindringer.
 
Prøv at undgå overfladeforklaringer som f.eks. mangel på tid, penge og ressourcer.
Undersøg i stedet, om der er noget, du er bange for i forbindelse med den proces, det er at nå målet.
 
Hvad tror du om dig selv og andre mennesker og den måde, verden er skruet sammen på? Er det mon nogle af disse overbevisninger, der forhindrer dig i at nå dit mål?

Er du ærlig over for dig selv, vil svaret ofte være frygt for nederlag. Eller måske endda frygt for succes. 

Positive sidegevinster ved frygten
Når vi holder fast på en følelse som f.eks. frygt, er det, fordi vi får noget ud af at blive i følelsen.
 
Gør dig nogle ærlige overvejelser om, hvad du positivt har fået ud af at lade frygten forhindre dig i at handle.

Du kan f.eks. have brugt den som en undskyldning for at forblive passiv eller for ikke at risikere noget. Eller måske har du lært, at ’man skal passe på ikke at stikke snuden for langt frem’ efter bedste danske Jantelovsprincipper.
 
Overvej, hvordan din frygt i forskellige situationer – om end velmenende – har forsøgt at beskytte dig? Og hvilke konsekvenser det har haft for dig?
 
Hvem siger egentlig, at frygt skal stoppe os? Tænk, hvis den blev din drivkraft i stedet for din stopklods?
 
Frygt er blot et signal om handling – om f.eks. at ”flygte eller kæmpe”. Af samme grund får vi det dårligt, når vi ikke vælger at enten ”løbe eller kæmpe.” De fleste kender det: jo længere vi udskyder ting, jo dårligere får vi det. Lige så snart vi går i gang, får vi det straks bedre.
 
Den optimale måde at håndtere frygt på, er at opfatte den som et signal om at handle – og gøre det.

For hver enkelt af os vil der være et punkt, hvor vi enten vælger at handle eller at forblive passive. Dette er et kritisk punkt.
 
Det er din beslutning i det øjeblik, der bestemmer, om du vil følge spiralen opad mod handling og resultater eller nedad mod stilstand og huletilstand.

I næste og tredje del af Coaching Guiden er der fokus på, hvor vigtigt det er, du kender dit HVORFOR, hvis du skal nå dine mål.

God fornøjelse og på gensyn i din indbakke!

Kh Sofia